Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna4937 odsłon
 • Redaktorzy962 odsłon
 • Zamówienia publiczne656 odsłon
 • Zasady naboru457 odsłon
 • Rada Pedagogiczna404 odsłon
 • Organizacja404 odsłon
 • Dyrekcja392 odsłon
 • Budżet371 odsłon
 • Status prawny368 odsłon
 • Oferty pracy361 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje330 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek325 odsłon
 • Rada Rodziców324 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji303 odsłon
 • Kontrole294 odsłon
 • Plany pracy279 odsłon
 • Informacje nieudostępnione268 odsłon
 • Strony usunięte264 odsłon
 • Zarządzenia261 odsłon
 • Samorząd Uczniowski258 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa254 odsłon
 • Tryb działania253 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP249 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania239 odsłon
 • Statystyka136 odsłon