Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna3836 odsłon
 • Redaktorzy745 odsłon
 • Zamówienia publiczne546 odsłon
 • Zasady naboru380 odsłon
 • Organizacja308 odsłon
 • Dyrekcja307 odsłon
 • Budżet302 odsłon
 • Rada Pedagogiczna297 odsłon
 • Status prawny288 odsłon
 • Oferty pracy285 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek262 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje257 odsłon
 • Kontrole240 odsłon
 • Rada Rodziców220 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji211 odsłon
 • Informacje nieudostępnione209 odsłon
 • Plany pracy205 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP202 odsłon
 • Zarządzenia198 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa198 odsłon
 • Tryb działania193 odsłon
 • Strony usunięte193 odsłon
 • Samorząd Uczniowski182 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania169 odsłon
 • Statystyka99 odsłon