Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna5429 odsłon
 • Redaktorzy1089 odsłon
 • Zamówienia publiczne695 odsłon
 • Zasady naboru578 odsłon
 • Rada Pedagogiczna461 odsłon
 • Organizacja455 odsłon
 • Dyrekcja437 odsłon
 • Budżet431 odsłon
 • Status prawny425 odsłon
 • Oferty pracy397 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje382 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek369 odsłon
 • Rada Rodziców360 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji351 odsłon
 • Kontrole337 odsłon
 • Plany pracy329 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP328 odsłon
 • Samorząd Uczniowski311 odsłon
 • Informacje nieudostępnione310 odsłon
 • Zarządzenia301 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa294 odsłon
 • Tryb działania293 odsłon
 • Strony usunięte290 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania275 odsłon
 • Statystyka165 odsłon