Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna4108 odsłon
 • Redaktorzy778 odsłon
 • Zamówienia publiczne570 odsłon
 • Zasady naboru396 odsłon
 • Dyrekcja327 odsłon
 • Organizacja323 odsłon
 • Budżet317 odsłon
 • Rada Pedagogiczna316 odsłon
 • Status prawny305 odsłon
 • Oferty pracy301 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek274 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje272 odsłon
 • Kontrole249 odsłon
 • Rada Rodziców241 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji226 odsłon
 • Informacje nieudostępnione222 odsłon
 • Plany pracy217 odsłon
 • Zarządzenia214 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP213 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa211 odsłon
 • Tryb działania206 odsłon
 • Strony usunięte203 odsłon
 • Samorząd Uczniowski195 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania184 odsłon
 • Statystyka107 odsłon