Guziki

Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim został utworzony Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim została powołana Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr 186/95 z dnia 28 grudnia 1995r.

Nadanie imienia Aleksandra Kamińskiego zostało dokonane Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr 564/98 z dnia 22 kwietnia 1998r.

  • Organ prowadzący – Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
  • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty

Podstawę funkcjonowania zespołu stanowią:

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-02-2016 - Edycja treści.

17-11-2015 - Edycja treści.

08-11-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 608